Vietos, kurios mena Kristaus pėdsakus

Betliejaus fragmentas / Fotolia nuotr.
AA

Pastaraisiais metais tapo ypač populiarios piligriminės kelionės. Viena tokių yra maršrutas, vedantis Kristaus Kryžiaus keliu. Ypač daug šventų, su Jėzaus vardu siejamų vietų, Izraelyje, taip pat Egipte, Palestinoje. Taigi „pakeliaukime“ po kelias garsiausias...

Betliejus

Pradedant kelionę Kristaus pėdomis, neįmanoma nepaminėti Betliejaus – miesto, esančio Palestinos teritorijoje už septynių kilometrų nuo Jeruzalės, kur gimė išganytojas Jėzus Kristus.

Evangelijoje pagal Luką ir Evangelijoje pagal Matą pasakojama, jog nekaltai Mergelei Marijai apsireiškė arkangelas Gabrielius, kuris pranešė, kad ji pagimdysianti Mesiją, t. y. Išganytoją. Giliai tikinti Dievu Marija sutiko ir, būdama penkiolikos metų, susižadėjo su dailide Juozapu. Šis, sužinojęs, kad jo sužadėtinė laukiasi, suabejojo merginos padorumu. Tačiau abejones išsklaidė pasirodęs angelas – jis pasakė, kad jiems gims Dievo siųstas vaikas. Juozapas pasižadėjo tapti kūdikio tėvu ir pakrikštyti jį Jėzaus vardu, kuris reiškia „Dievas yra išganymas“.  

Susituokę Juozapas ir Marija, kaip pasakojama, apsigyveno Nazarete (150 km nuo Jeruzalės). Dar prieš gimstant kūdikiui, jie patraukė į tolimą kelionę – į Juozapo protėvių miestą Betliejų užsirašyti. Tais laikais romėnų užkariautojo Augusto įsakymu visi Palestinos gyventojai privalėjo būti surašyti ir įtraukti į gyventojų sąrašą.

Betliejuje jiems nepavyko rasti vietos nakvynei nė vienoje užeigoje. Kai Marijai prasidėjo sąrėmiai, Juozapas, neturėdamas kitos išeities, nuvedė žmoną į tvartą, kuriame, anot pasakojimo, gimė Jėzus.

Pagal Luką iš angelo apie Jėzaus gimimą sužinoję piemenys atbėgo į Betliejų jo pasveikinti. Vedami Betliejaus žvaigždės, tuo metu ryškiai spindėjusios danguje, pagarbinti Jėzaus gimimo atvyko ir trys Rytų išminčiai. Mat Rytų astronomai buvo numatę, jog tuo metu turi gimti žydų valdovas.

Karalius Erodas, pabūgęs pranašysčių, kad gimė jo konkurentas, naujasis žydų karalius, ir jis neteks sosto, liepė išžudyti visus naujagimius ir berniukus iki dvejų metų amžiaus. Tačiau angelas įspėjo Juozapą, ir šis su šeima pabėgo į Egiptą.

 

Švenčiausios vietos

Viena švenčiausių krikščionims vietų yra ir Tabgha. Pagal evangelistą Morkų ant Tiberiados ežero (dar vadinamo Galilėjos, arba Kinereto) kranto Jėzus sakė pamokslą iki pat nakties. Jam pagailo alkanų žmonių, todėl paėmė du kepaliukus duonos ir dvi žuvis, sukalbėjo maldą, palaimino maistą ir liepė išdalyti jį žmonėms. Teigiama, kad tuo maistu pasisotino penkiatūkstantinė minia. Toje vietoje, kur įvyko stebuklas, V a. buvo pastatyta „Duonos Padauginimo“ bazilika, kuri vėliau buvo sugriauta ir ne per seniausiai atstatyta. O Palaiminimų kalnas tiesiog numintas piligrimų.

Šventa vieta - Tabha.

 

Izraelyje yra daugybė vietų, menančių Jėzaus gyvenimą ir jo stebuklus. Piligrimai neaplenkia ir Kafernaumo, kur išvykęs iš Nazareto ilgai gyveno Jėzus. Čia jis subūrė pirmuosius mokinius, sinagogoje gydė žmones ir darė kitus stebuklus. Šiame mieste yra ir Jėzaus sekėjo apaštalo Šv. Petro namas.

Šventa vieta - Tabha.

 

Prie Tiberiados, didžiausio Izraelio gėlo vandens ežero, Jėzus išbandė savo mokinių tikėjimą. Kilus audrai ir siautėjant ežero bangoms, Kristus žengė ežero paviršiumi. Tai išvydę broliai žvejai Petras, Simonas ir Andriejus tapo Jėzaus sekėjais. 

Iš Tiberiados ežero išteka Biblijoje minima Jordano upė, kurioje buvo krikštytas Jėzus. Piligrimams ši vieta taip pat šventa. Kiekvienam maga pasinerti į šventuosius Jordano vandenis. Per ritualines maudynes į upę galima lįsti tik su specialiais ilgais baltais marškiniais, kurių čia pat galima įsigyti ar išsinuomoti.

 

Jeruzalė

Jeruzalėje, vadinamųjų trijų religijų mieste, yra didžioji krikščionių šventenybė Kristaus kapo bazilika. Ji stovi toje vietoje, kurioje pagal šventuosius raštus buvo nukryžiuotas, palaidotas ir po trijų dienų prisikėlė Jėzus Kristus. Pirmoji Kristaus kapo bažnyčia buvo pastatyta 335 metais. Daugybę kartų ji buvo nugriauta, nuniokota gaisrų, perstatyta. Tik 1810 m. atstatyta bazilika išliko nepakeista iki mūsų laikų. Kristaus kapo bazilikoje net šešių konfesijų aukštieji kunigai atlieka tikėjimo apeigas.

Šventa vieta - Tabha.

 

Ypač įdomi senoji Jeruzalė, kurios istorija siekia daugiau kaip keturis tūkstantmečius. Ji apjuosta mūro siena su dvylika vartų (tačiau veikia tik septyni. Aukso vartai, pro kuriuos Jėzus įžengė Verbų sekmadienį, užmūryti). Jeruzalės senamiestis padalytas į žydų, krikščionių ir musulmonų kvartalus.

Jeruzalėje piligrimai neaplenkia ir Getsemanės sode esančio Alyvų kalno, Tautų bažnyčios (ją statė skirtingų tautybių žmonės). Pasakojama, kad nukryžiavimo ir kančios išvakarėse Jėzus su savo mokiniais nakvojo kriptoje, kuri buvo įrengta Getsemanės alyvų sode, esančiame už Jeruzalės miesto sienos. Melsdamasis Jėzus čia praleido paskutiniąsias valandas, būtent čia Judas Iskariotas išdavė jį romėnų kareiviams. Prieš didįjį šios bažnyčios altorių yra erškėčiais padabinta uola, prie kurios buvo suimtas besimeldžiantis Jėzus.

 

Turino drobulė

Turinas – dar viena vieta, liudijanti Jėzaus Kristaus stebuklą. Turino katedros karališkojoje koplyčioje saugoma garsioji drobulė – viena iš katalikybės relikvijų, tradiciškai laikoma Jėzaus Kristaus įkapėmis. Pirmąsyk viešai ši drobulė buvo demonstruojama 1355 metais Prancūzijoje. Vyskupas, palaikęs drobulę klastote, uždraudė ją garbinti ir rodyti viešai. 1532 metais drobulė nukentėjo nuo Šamberi bažnyčioje kilusio gaisro, bet po kelerių metų vienuolės ją restauravo. 1578 metais drobulė buvo atgabenta į Turiną, kur saugoma iki šių dienų.

Šventa vieta - Tabha.

 

Švenčiausioje Kristaus drobulėje matyti Dievo atvaizdo kontūrai. Tiesa, dėl šios drobulės autentiškumo tarp mokslininkų vis dar tebeverda aštrios diskusijos. Na o piligrimai plūsta į šią vietovę pabūti bent jau arti šios ypatingos relikvijos.

Šventa vieta - Tabha.

 

Skaitykite daugiau