Teisininkas atsako. „Vaikų tėvas nemoka vaikams priteisto išlaikymo“

Pinigai / Eriko Ovčarenko / 15min nuotr.
Autorius: Žmonės.lt
Publikuota: 2016-09-01 10:56
Ji24 savo skaitytojams suteikia galimybę pasiteirauti teisininko rūpimu klausimu. Kiekvieną ketvirtadienį pateiksime atsakymą aktualia jums tema. Klausimus siųskite adresu ji24.lt@ji24.lt su užrašu „Teisininkui“.

Klausimas

„Esu išsiskyrusi, viena auginu 2 mažamečius vaikus. Vaikų tėvas nemoka vaikams priteisto teismo sprendimu išlaikymo. Draugė sakė, kad kreiptis į Vaikų išlaikymo fondą. Kas tai yra? Kuo jis man gali padėti?“

Inesa

Atsako advokatų profesinės bendrijos „Jankauskas ir partneriai“ advokatė Vaiva Nevardauskienė

Atsakant į klausimą pirmiausia reikėtų paaiškinti, jog Vaikų išlaikymo fondas (tiksliau, Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) yra valstybės įstaiga prie ministerijos, kurios pagrindinis tikslas užtikrinti vaiko teisę į socialinę apsaugą ir garantuoti valstybės įsipareigojimą esant įstatyme numatytiems pagrindams suteikti vaikui nustatyto dydžio išlaikymą, taip pat valstybei įgyjant teisę reikalauti, kad asmenys, privalantys išlaikyti vaiką, sugrąžintų valstybei jos išmokėtas vaiko išlaikymo lėšas.

Asmeninio archyvo nuotr.
Asmeninio archyvo nuotr.

Ši įstaiga iš esmės atlieka dvi pagrindines funkcijas dėl vaiko išlaikymo gavimo vengiant jį mokėti:

1) tuo atveju, kai lėšos vaikui išlaikyti yra priteistos periodinėmis išmokomis kas mėnesį teismo sprendimu, arba nustatytos teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi, tačiau nėra mokamos arba mokamos tik iš dalies – įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis esant skiria ir moka išmokas besikreipiantiems bei atitinkamai perima išmokos dalyje reikalavimą į skolininką.

Paminėtina, jog remiantis galiojančiu reglamentavimu teisę gauti išmoką turi vaikas – nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje jaunesnis nei 18 metų asmuo, taip pat vyresnis nei 18 metų nedarbingas asmuo, kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas neįgalumas ir kuris ilgiau kaip mėnesį negauna teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatyto išlaikymo arba gauna tik dalį nustatyto išlaikymo iš vieno ar abiejų tėvų; o teisę kreiptis į administraciją išmokoms gauti turi vienas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu gyvena vaikas, arba teismo sprendimu paskirtas vaiko globėjas (rūpintojas), kurie nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje (t. y. Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – apie savivaldybę, kurioje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą arba nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai);

2) tuo atveju, kai klausimai yra susiję su jaunesnių nei 21 metų asmenų išlaikymo prievolėmis, atsirandančiomis dėl tėvų ir vaikų santykių – yra centrinė institucija, į kurią galima neatlygintinai kreiptis dėl vaiko iš­lai­ky­mo prie­vo­lių išieš­ko­ji­mo užsienyje (ES vals­ty­bėse na­rėse (iš­sky­rus Da­ni­ją), Nor­ve­gi­joje, Uk­rai­noje, Al­ba­ni­joje, Bos­ni­joje ir Her­ce­go­vi­noje).

Neišmokėta vaiko išlaikymo dalis iš skolininko bus išieškoma kaip jo skola vaikams, o fondo išdalintos išmokos pavirs vaikų tėvo skola valstybei.

Pavyzdžiui, no­rint pri­vers­ti ki­to­je ša­ly­je gy­ve­nan­tį as­me­nį iš­lai­ky­ti vai­kus, grąžin­ti su­si­kau­pu­sias iš­lai­ky­mo sko­las vykdant išieškojimą per užsienio vykdomąsias institucijas, ir pan. ir kuri nepriklausomai nuo besikreipiančiųjų turtinės padėties teikia visapusišką pagalbą bendradarbiavimo su užsienio institucijomis būdu (pvz. užtenka gyvenamosios vietos adreso ir pareiškėjo prašymu gali būti pradėtas vykdymas kitoje šalyje, išieškotas lėšas pervedant į vaiko ar su vaiku gyvenančio tėvo sąskaitą).

TAIP PAT SKAITYKITE: Teisininkas atsako. „Ar galėtų sugyventinė pretenduoti į turtą po mano mirties?“

Atsakant į klausimą, Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jums galėtų padėti dviem būdais.

Visų pirma, jei išlaikymas yra priteistas konkrečiomis periodinėmis išmokomis mokėti kas mėnesį, ir Jūsų ir vaikų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, ir ilgiau kaip mėnesį vaikų tėvas nemoka nustatyto vaiko išlaikymo arba moka tik dalį nustatyto išlaikymo, Jūs turite teisę kreiptis į Vaikų išlaikymo fondo administraciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl vaiko išlaikymo išmokos skyrimo.

Detalią informaciją, kokius dokumentus ir kokiu būdu galima pateikti, galite rasti paspaudę šią nuorodą http://www.vif.lt/index.php/pareiskejams/ ir/ar http://www.socmin.lt/lt/seima-ir-vaikai/vaiku-islaikymo-fondas.html. Vaikų išlaikymo fondo administracija išmoką skiria pagal teismo sprendimu arba teismo patvirtintoje vaiko išlaikymo sutartyje numatytą sumą ar nesumokėtą jos dalį, bet ne didesnę nei 1,5 BSI (57 eurai (196, 81 Lt)) vienam vaikui per mėnesį skaičiuojant nuo kreipimosi dėl išmokos prašymo dienos (t. y. išmokos skiriamos ir mokamos tik nuo prašymo pateikimo).

Neišmokėta vaiko išlaikymo dalis iš skolininko bus išieškoma kaip jo skola vaikams, o fondo išdalintos išmokos pavirs vaikų tėvo skola valstybei.

Antra, jei vaikų tėvas slepiasi, Jūsų turimomis žiniomis, dirba ar gauna pajamas užsienyje, vaikų tėvo gyvenamoji vieta nežinoma, galite kreiptis į Vaikų išlaikymo fondo administraciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (daugiau informacijos http://www.vif.lt/index.php/centrines-institucijos-funkcijos/) dėl pagalbos išieškoti išlaikymą užsienyje, taip pat dėl skolininko turto ir pajamų suradimo, priverstinio vykdymo užtikrinimo ir organizavimo.

Siekiant tinkamai užtikrinti vaikų interesus, siūlytina pasinaudoti įstatymų suteiktomis teisėmis, įskaitant Vaikų išlaikymo fondo administracijos suteikiamomis galimybėmis, ir nenuleisti rankų siekiant teisinėmis priemonėmis išreikalauti lėšų vaiko išlaikymui iš jo nemokančio tėvo.

Pateikiamas komentaras yra bendrojo informacinio pobūdžio ir negali būti laikomas individualia konsultacija.

Norite teisinės konsultacijos? Klausimą siųskite adresu ji24.lt@ji24.lt – išrinksime aktualiausią, į kurį teisininkas atsakys.

Naujausi straipsniai