Teisininkas atsako. Vaiko išlaikymas: apie pinigų proporcijas ir ataskaitas dėl skiriamo išlaikymo

Skyrybos – sunkus išbandymas šeimai / Fotolia nuotr.
Autorius: Žmonės.lt
Publikuota: 2016-11-10 16:39
Šį karta tema – materialinės tėvų pareigos: skiriamo išlaikymo vaikams proporcijos, ataskaitos bei apie įtarimai, kad išlaikymas naudojamas ne pagal paskirtį.

Atsako advokatė Vaiva Nevardauskienė iš advokatų profesinės bendrijos „Jankauskas ir partneriai“

Civilinio kodekso 3.156 str. numato, kad tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios. Vadinasi, tėvų pareiga išlaikyti savo vaikus taip pat yra lygi. Tačiau tėvų pajamos, tėvų turtinė padėtis, atitinkamai, galimybės išlaikyti vaikus gali būti labai skirtingos.

Asmeninio archyvo nuotr.
Asmeninio archyvo nuotr.

Dėl nurodytos priežasties, Civilinio kodekso 3.192 str. 3 d. numatyta, kad materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. Taisyklė, kad didesnes pajamas gaunantis tėvas/motina turi prisiimti didesnę dalį išlaidų, skirtų nepilnamečių vaikų išlaikymui, galioja tiek vaiko tėvams gyvenant kartu, tiek skyrium.

Tėvas/motina, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, neprivalo teikti skyrium gyvenančiam bei išlaikymą vaikui teikiančiam tėvui/motinai ataskaitų apie išlaikymo panaudojimą, neprivalo rinkti kvitų, fiksuoti vaiko išlaikymui skirtų pinigų panaudojimo.

Teoriškai yra galimybė kreiptis į teismą ir prašyti įpareigoti tėvą/motiną, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, periodiškai siųsti ataskaitas apie vaiko išlaikymui priteistų lėšų panaudojimą, tačiau, kaip matyti iš teismų praktikos, tokie reikalavimai nėra tenkinami. Teismų sprendimuose reikalavimas periodiškai siųsti ataskaitas apie vaiko išlaikymui priteistų lėšų panaudojimą vertinamas kaip neprotingas ir neracionalus tėvo/motinos, su kuriuo gyvena vaikas, atžvilgiu, kaip sudarantis prielaidas naujų ginčų kilimui ateityje.

Civilinio kodekso 3.165 str. 3 dalis numato, kad visus klausimus, susijusius su vaikų auklėjimu, sprendžia abu tėvai tarpusavio susitarimu. Civilinio kodekso 3.190 str. pagrindu tėvas/motina, su kuriuo lieka nepilnametis vaikas, vaiko turtą tvarko uzufrukto teise ir Civilinio kodekso 3.203 str. 1 d. įpareigoja jį vaikui skirtą išlaikymą naudoti tik vaiko interesams. Jeigu vaikui skirtas išlaikymas naudojamas ne vaiko interesams, jis yra išieškomas iš asmens, panaudojusio išlaikymą ne vaiko interesams, turto (Civilinio kodekso 3.203 str. 2 dalis).

Tokiu atveju, skyrium gyvenančio tėvo/motinos pareiga būtų įrodyti, jog vaiko tėvas/motina, su kuriuo gyvena vaikas, ne vaiko interesais naudoja vaikui skirtą išlaikymą.

Klausimus teisininkui siųskite adresu ji24.lt@ji24.lt. Atrinksmie aktualiausius, į kuriuos specialistas ir atsakys.

Daugiau aktualių temų rasite skiltyje „Teisininkas atsako“.

Naujausi straipsniai