Teisininkas atsako. „Darželio auklėtoja reikalauja nurodyti, ar vaikas yra paskiepytas“

Medicina.
Autorius: Žmonės.lt
Publikuota: 2016-09-08 12:05
Ji24 savo skaitytojams suteikia galimybę pasiteirauti teisininko rūpimu klausimu. Klausimus siųskite adresu ji24.lt@ji24.lt su užrašu „Teisininkui“.

Klausimas:

„Darželio auklėtoja reikalauja, jog Vaiko sveikatos pažymėjime būtų nurodyta, ar vaikas yra paskiepytas visais reikalingais skiepais, ar ne. Nuvykus pas pediatrą, mums buvo nurodyta, jog tokios informacijos Vaiko sveikatos pažymėjime neįrašys. Kaip elgtis tokioje situacijoje? Kas tokiu atveju yra teisus: ar auklėtoja, kuri prašo tokio įrašo, ar gydytojas, kuris tokio įrašo neatlieka?“

Kornelija

Atsako advokato padėjėja Giedrė Petrulevičienė iš advokatų profesinės bendrijos „Jankauskas ir partneriai“

Šioje situacijoje, atsižvelgiant į naujausią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) suformuotą praktiką ir jos pagrindu atliktus naujausius teisės aktų pakeitimus, teisus bus gydytojas.

Asmeninio archyvo nuotr.
Asmeninio archyvo nuotr.

Pažymėtina, jog Lietuvos sveikatos ministro patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 75:2016 nuostata, teigianti, jog: „Priimant vaiką ugdyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą ir vėliau kiekvienais metais vaiko tėvai (globėjai) švietimo teikėjui pateikia vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a).

Jeigu vaiko sveikatos pažymėjime nurodyta, kad vaikas nepaskiepytas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių nuo tymų, raudonukės ir poliomielito nesant skiepų kontraindikacijų, ugdyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą toks vaikas nepriimamas“, 2016 m. liepos 5 d. LVAT priimtu sprendimu, pripažinta prieštaraujančia teisinės valstybės principo apimamam teisės aktų hierarchijos principui.

TAIP PAT SKAITYKITE: Prof. E.Laurinaitis: „Kaip auklėti vaikus? Poreikiai turi būti patenkinti, norai – išgirsti“

Tame pačiame LVAT sprendime taip pat buvo pripažinta, jog reikalavimas: „Pildant ikimokyklines ir (ar) priešmokyklines įstaigas lankančių vaikų sveikatos pažymėjimus, laukelyje „Diagnozė“ įrašyti, ar vaikas yra paskiepytas visais skiepais, kurie yra reikalingi, norint lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas (tymai, raudonukė, poliomielitas) (pavyzdys: paskiepytas visais reikalingais skiepais, norint lankyti ikimokyklinę ugdymo įstaigą; paskiepytas tik nuo tymų ir raudonukės; nepaskiepytas nė vienu iš reikalingų skiepų, norint lankyti ikimokyklinę ugdymo įstaigą). Jei vaikas nepaskiepytas esant skiepų kontraindikacijoms, tai privaloma nurodyti (pavyzdys: nepaskiepytas nuo tymų esant kontraindikacijoms“), taip pat prieštarauja teisės aktų hierarchijos principui.

Be to, teismas, motyvuodamas savo sprendimą, atkreipė dėmesį į tai, kad teisės aktų nuostatos, teigiančios, jog nepaskiepyti vaikai negali būti priimami ugdyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, riboja konstitucinę asmens teisę į fizinę asmens neliečiamybę, kuri, be kita ko, yra ir asmens teisės į privatų gyvenimą dalis.

Teismas išaiškino, jog teisės į fizinę asmens neliečiamybę, kaip asmens teisės į privatų gyvenimą dalies, apimtis negali būti ribojama poįstatyminiu teisiniu reguliavimu (t. y. ministro priimamais teisės aktais), o siekiant teisėto bei demokratinėje visuomenėje reikalingo tikslo ji gali būti apribota tik įstatymuose nustatytais pagrindais bei tvarka.

Kadangi LVAT priimtas sprendimas yra galutinis, ir negali būti skundžiamas, atsižvelgiant į teismo išaiškinimus, 2016 m. liepos mėnesį buvo atlikti atitinkami teisės aktų pakeitimai, įsigalioję nuo 2016 m. liepos 30 d., kuriose pareigos atlikti įrašus apie tai, ar vaikas yra paskiepytas, nebeliko, todėl laikytina, kad ir ugdymo įstaigų atstovai nebeturi teisės reikalauti, jog tokia informacija būtų pateikiama.

Pateikiamas teisinis komentaras yra bendrojo pobūdžio ir negali būti traktuojamas kaip individuali teisinė konsultacija.

Norite teisinės konsultacijos? Klausimą siųskite adresu ji24.lt@ji24.lt – išrinksime aktualiausią, į kurį teisininkas atsakys.​

DAUGIAU TEISININKŲ PATARIMŲ RASITE ČIA.

Naujausi straipsniai