Teisininkas atsako. „Ar galima prisiteisti didesnius alimentus vaikui, pagerėjus buvusio sutuoktinio turtinei padėčiai?“

Mama su kūdikiu ir kompiuteriu / 123rf.com nuotr.
Autorius: Žmonės.lt
Publikuota: 2016-10-13 11:00
Ji24 savo skaitytojams suteikia galimybę pasiteirauti teisininko rūpimu klausimu. Kiekvieną ketvirtadienį pateiksime atsakymą aktualia jums tema. Klausimus siųskite adresu ji24.lt@ji24.lt su užrašu „Teisininkui“.

Klausimas

Su vyru esame seniai išsituokę, vaikui moka priteistą išlaikymą. Tačiau situacija pasikeitė – žinau, kad buvusio sutuoktinio finansinė padėtis pagerėjo. Ar galiu vėl teistis dėl didesnio alimentų vaikui dydžio? Buvęs sutuoktinis naujoje santuokoje turi dar du mažamečius vaikus. Ar į tai irgi būtų atsižvelgiama?

Į klausimą atsako daugiau kaip 10 metų patirtį santuokos nutraukimo bylose turinti teisininkė – advokatė Jūratė Šlitė, advokatų profesinė bendrija „Jankauskas ir partneriai“.

Asmeninio archyvo nuotr.
Asmeninio archyvo nuotr.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.201 straipsnis numato galimybę vaiko tėvui (motinai) reikšti reikalavimą teisme dėl vaiko išlaikymo dydžio ir formos pakeitimo, o konkrečiai reikalauti sumažinti arba padidinti vaikui jau priteisto išlaikymo dydį.

Toks reikalavimas teisme gali būti reiškiamas tuo atveju, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192 straipsnis nurodo, kad bet kokiu atveju išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Tuo tarpu, materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai.

Taigi, atsakant į klausimą ar pagerėjus buvusio sutuoktinio, iš kurio priteistas išlaikymas vaikui, turtinei padėčiai galima kreiptis dėl tokio išlaikymo padidinimo, galima teigti – taip, kadangi tai yra pagrindas reikšti reikalavimą dėl vaiko išlaikymo dydžio pakeitimo teisme, tačiau toks turtinės padėties pagerėjimas turi būti vertinamas kaip pagerėjimas iš esmės.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.201 straipsnio 1 dalyje numatyta galimybė peržiūrėti teismo sprendimą dėl išlaikymo priteisimo ir atitinkamai sumažinti (ar padidinti) priteisto išlaikymo dydį leidžia teismui kiekvienu konkrečiu atveju individualizuoti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normų taikymą ir išsaugoti protingą tiek vaiko interesų, jo poreikių tenkinimo, tiek tėvų galimybių pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-517). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192 straipsnio 2 dalis, reglamentuojanti išlaikymo dydį, įtvirtina proporcingumo principą. Tai reiškia, jog vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties.

Todėl teismas gali padidinti teismo sprendimu priteistą vaiko išlaikymą, jeigu tai objektyviai leidžia jo tėvų turtinė padėtis. Būtina paminėti, kad priteisto išlaikymo dydis gali būti padidintas ne tik pagerėjus tėvo (motinos) turtinei padėčiai, tačiau ir atsiradus papildomoms vaiko priežiūros išlaidoms (vaiko liga, sužalojimas, slaugymas ar nuolatinė priežiūra). Prireikus teismas gali priteisti atlyginti ir būsimas vaiko gydymo išlaidas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.201 straipsnio 2 dalis).

Atsakant į klausimą ar sprendžiant klausimą dėl vaiko išlaikymo padidinimo būtų atsižvelgiama į tai, kad padidėjo išlaikytinių skaičius, visų pirma, svarbu paminėti, kad tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus nustatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192 straipsnyje. Šiame straipsnyje įtvirtintas principas „pagal poreikius ir galimybes“, kuriuo vadovaujamasi nustatant vaiko išlaikymo dydį.

Išlaikymo dydis priklauso nuo nepilnamečių vaikų poreikių bei tėvų galimybių šiuos poreikius tenkinti. Šis principas turi įtakos ne tik kiekvieno iš vaiko tėvų daliai išlaikymo prievolėje, bet ir kiekvieno iš vaikų teisės į išlaikymą apimčiai, kai jis priteisiamas dviem ar daugiau vaikų (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.198 straipsnis).

Nors lygiateisiškumo principas lemia tėvams vienodą pareigą teikti išlaikymą, kiekvieno iš tėvų teiktinos vaiko išlaikymo dalies dydis priklauso nuo jų turtinės padėties, t. y. išlaikymas proporcingas tėvų turtinei padėčiai. Vaikai turi lygias teises gauti išlaikymą, tačiau kiekvienam iš jų skiriamo išlaikymo dydis gali skirtis priklausomai nuo objektyvių ir subjektyvių priežasčių, būtent vaiko poreikių: gyvenimo sąlygų užtikrinimo, sveikatos priežiūros, fizinio ir dvasinio lavinimo ir kitų.

Tiek tėvų galimybės teikti išlaikymą, tiek vaikų poreikiai per tam tikrą laikotarpį gali pakisti, o Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.201 straipsnyje nustatyta, kad išlaikymo dydis gali būti sumažintas arba padidintas, priklausomai nuo pakitusių vaiko poreikių ar iš esmės pasikeitusios tėvų turtinės padėties (įskaitant ir išlaikytinių skaičiaus pasikeitimą). Atsakant į antrąjį klausimą būtina pabrėžti, kad sprendžiant klausimą dėl vaiko išlaikymo padidinimo, būtų atsižvelgiama į padidėjusį išlaikytinių skaičių. Ar konkrečiu Jūsų atveju yra šie išlaikymo dydžio keitimo pagrindai, galima būtų konstatuoti įvertinus konkrečius faktinius duomenis.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.201 straipsnis reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192 straipsnyje įtvirtinto proporcingumo reikalavimo įgyvendinimą tais atvejais, kai paaiškėja, kad teismo sprendimu nustatytas išlaikymas pasikeitus aplinkybėms šio reikalavimo neatitinka.

Nustačius, kad vieno iš tėvų galimybės teikti išlaikymą padidėjo, padidėjus pajamoms, o kito, pavyzdžiui, sumažėjo, atsiradus papildomai išlaikymo prievolei, yra pagrindas padaryti išvadą, kad ankstesniu teismo sprendimu nustatytas išlaikymo prievolės paskirstymas vaiko tėvams nebėra proporcingas jų galimybėms. Kartu gali būti peržiūrimas teikiamo išlaikymo ir vaiko poreikių atitikimas. Konkretus vaikui reikalingas išlaikymas nustatomas analizuojant faktines aplinkybes, patvirtinančias vaiko poreikius.

Priteisiant išlaikymą, kai teisę jį gauti turi du ir daugiau vaikų, vadovaujamasi lygybės principu. Lygybės principas nereiškia, kad visiems vaikams visais atvejais turi būti priteisiamas vienodas išlaikymas. Išlaikymo dydis kiekvienam vaikui priklauso nuo individualių jo poreikių ir kito vaiko tėvo galimybių teikti išlaikymą. Vaikams augant, jų poreikiai didėja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3k-3-337).

Reikalinga teisinė konsultacija? Klausimą siųskite adresu ji24.lt@ji24.lt – išrinksime aktualiausią, į kurį teisininkas atsakys.​

Visus rubrikos „Teisininkas atsako“ tekstus rasite ČIA.

Naujausi straipsniai