Lietuvos žurnalistų sąjungai – 90 metų

Lietuvos žurnalistų sąjungai – 90 metų / I. Gelūno nuotr.
Autorius: Žmonės.lt
Publikuota: 2019-03-22 20:39
Lietuvos žurnalistų sąjungai (LŽS) šie metai neeiliniai, šiemet jai sukanka 90 metų. 1929 metų kovo 22 dieną Kaune trisdešimties žurnalistų būrys įkuria Lietuvos žurnalistų sąjungą. Iki 1940 m. LŽS turėjo penkis pirmininkus: Juozą Purickį, Vincą Kemežį, Izidorių Tamošaitį, Augustiną Gricių ir Vytautą Alantą.

To dvidešimtmečio žurnalistams buvo keliami aukšti reikalavimai. Pagal Įstatus LŽS tikslai buvo kelti periodinės spaudos darbuotojų solidarumą, draugiškumą ir profesinę etiką, ginti ir rūpintis jų moraliniais bei materialiniais interesais ir teisiška padėtimi, rūpintis spaudos tobulumu, kad ji būtų doros, kultūros ir žmonių gėrovės rėmėja ir platintoja, atstovauti Lietuvos periodinei spaudai.

Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Izidorius Tamošaitis rašė: „Žurnalistas yra tautos auklėtojas. Jis blogiu piktinasi,o gėriu žavisi. .... Jis turi būti tikslus žmogus, kurs sako ir rašo tik tai, ką jis galvoja, o daro tik tai, ką jis rašo.“

LŽS savo 90-mečio sukaktį pasitiko įvairiais renginiais. Kovo 22 d. Seime įvyko Baltijos šalių konferencija „Visuomenės informavimo teisinio reguliavimo ir savireguliacijos iššūkiai profesionaliai žurnalistikai“, kurioje dalyvavo Europos žurnalistų federacijos generalinis sekretorius Ricardo Gutierrezas, kolegos iš Latvijos ir Estijos. 

Valdovų rūmuose vyko jubiliejinis šventinis vakaras. Šventiniai renginiai vyks Kaune, Klaipėdoje, kitur. Seime ir Žurnalistų namuose bus surengtos žurnalistų meno ir fotografijos parodos. Jubiliejui bus skirti šiųmetiniai almanacho „Žurnalistiką“ numeriai. Spaudai ruošiama knyga „Žurnalistų dainos“.

LŽS savo sukaktį pasitinka konsolidavusi savo jėgas, pasirengusi įgyvendinti pagrindinius sąjungos tikslus – ginti žurnalistų teises ir laisves, gerinti darbo ir gyvenimo sąlygas, siekti profesinių etikos normų laikymosi, rūpintis žurnalistų profesiniu mokymusi, dalyvauti žurnalistų ir kitose tarptautinėse organizacijose. 

Žmonės.lt

Temos:

Kultūra

Naujausi straipsniai