Jupiterio ciklai jūsų gyvenime. Sužinokite, kokie jums šie metai

Jupiteris / Fotolia nuotr.
Autorius: Žmonės.lt
Publikuota: 2017-05-16 19:30
Geriausiai žinome Saulės ir Mėnulio ciklus, tačiau mus veikia ir kitos planetos. Jupiteris – vienas iš jų, nes su šia planeta susiję mūsų gyvenimo tikslai. Jupiterio ciklu laikoma apie dvylika metų. O šis skaičius, kaip žnome, yra labai svarbus ir simboliškas. Taigi, kuriuos ciklo metus gyvenate pagal Jupiterį ir kaip tai jus veikia?

Pirmiausia vertėtų sužinoti, kuriuos ciklo metus gyvenate. Kiekvieni metai pasižymi tam tikra energija ir uždaviniais, tad tai žinodami lengviau išgyvensite Jupiterio jums keliamas užduotis ir tikslus, priimsite jo teikiamas pamokas ir apdovanojimus.

I ciklo metai atitinka 1,13, 25, 37, 49, 61 jūsų gyvenimo metus.

Tai pradžios metai, todėl juos išgyvenantys žmonės simboliškai tarsi pradeda viską nuo pradžių. Ir iš tiesų neretai imasi visiškai naujos veiklos, iš esmės keičia gyvenimą. Nuo to, kokia bus ši pradžia, kaip pradėsite naują Jupiterio ciklą, tokie bus ir ateinantys 12 metų. Jei norite ką nors keisti savo gyvenime, tapti turtingesni, užimti aukštesnę padėtį visuomenėje ar turite kitokių didelių tikslų, šiais metais turite imtis iniciatyvos norimoje srityje ir aktyviai veikti, demonstruoti lyderio savybes ir tiek, kiek jums būdinga, konkuruoti.

Jei gyvenate II ciklo metus, jums yra 2, 14, 26, 38, 50, 62 metai.

Tai vertybių perkainojimo ir peržiūrėjimo metai. Jūsų iniciatyvos gali pradėti teikti materialinę naudą. Šie metai susiję su konkrečių idėjų įgyvendinimu, nesvarbu, jos konkrečios, materialios, realios, ar labiau panašios į nerealias svajones. Šiuo gyvenimo etapu galite atsisakyti senų pažiūrų ir pasinerti į visai kitokią filosofiją.

TAIP PAT SKAITYKITE: Minios energijos galia

III ciklo metai eina, jei jums 3, 15, 27, 39, 51, 63 metai.

Jie gerokai suaktyvina norą bendrauti, keistis informacija. Šių metų svarbiausi tikslai yra susiję su mokslu, kokių nors žinių įgijimu, tikslams pasiekti reikalingomis naujomis žiniomis. Šios fazės energija skatina mūsų gebėjimus kurti santykius su aplinkiniu pasauliu, ieškoti naujos informacijos ir visa tai panaudoti ilgalaikiams tikslams pasiekti. Taigi šiais metais galite pradėti kur kas daugiau nei paprastai skaityti, rinkti jums svarbią informaciją, mokytis naujų dalykų ar kaip kitaip papildyti savo žinias.

IV ciklo metai atitinka 4, 16, 28, 40, 52 ar 64 jūsų gyvenimo metus.

Jie verčia labiau pasidomėti savo vidiniu gyvenimu, labiau pasigilinti ir pasidomėti savo šaknimis, giminės istorija. Šiais ciklo metais neretai sukuriama šeima arba įsigyjami savi namai. Pirmieji treji ciklo metai dar buvo skirti planavimui ir aktyviai pradžiai, kada tik galėjome kurti didingas savo svajonių pilis, o šiais jau turime konkrečiai veikti, pasirinkti kryptį, nuspręsti, ką rinksimės. Šiais Jupiterio ciklo metais turime galutinai nuspręsti, kam daugiausia pastangų skirsime viso likusio ciklo laiku, gerai įvertinti savo galimybes.

V ciklo metai atitinka 5, 17, 29, 41, 53, 65 jūsų gyvenimo metus.

Jie susiję su kūryba, meile, poilsiu ir džiaugsmais. Tai šiek tiek lengvesni nei visi kiti metai, nes leidžiama atsipūsti, gyventi kur kas džiaugsmingiau. Galite tęsti tai, ką pradėjote ketvirtaisiais ciklo metais ir jau gauti savo triūso, įdėto pirmaisiais ciklo metais, vaisių, pamatyti rezultatą. Tačiau svarbu pernelyg neatsipalaiduoti ir nepasiduoti išdidumui, savęs pervertinimui. Nepamirškite, kad gyvenime viskas keičiasi, tad jei viena diena, mėnuo ar metai yra jums palankūs, tai amžinai nesitęs. Kontroliuokite save, nepamirškite ir toliau ugdyti savo valios ir proto.

VI ciklo metai eina, jei jums yra 6, 18, 30, 42, 54, 66 metai.

Jie pareikalaus iš jūsų darbštumo ir dėmesio smulkmenoms, vers pasirūpinti sveikata, labiau pasidomėti sveika gyvensena. Šie metai susiję ir su įvairių skolų grąžinimu. Tai nebūtinai bus materialinės skolos, gali tekti grąžinti dėmesį, pagalbą, priežiūrą ar kitokias skolas. Todėl gali atrodyti, jog šiais metais labai daug dirbate, bet neuždirbate tiek, kiek anksčiau ar netgi gaunate kur kas mažiau. Praktiškumas ir žemiškumas šiais metais vieni svarbiausių dalykų – nebėra laiko kurti tuščias svajones ar fantazuoti apie tai, kas galbūt niekada neįvyks.

VII ciklo metai atitinka 7, 19, 31, 43, 55, 67 jūsų gyvenimo metus.

Jie susiję su partneryste, naudingų pažinčių užmezgimu ir mokymusi jas išlaikyti. Jupiterio ciklas persivertė į antrąją pusę, todėl tos sėklos, kurios buvo pasėtos pirmaisiais ir ketvirtaisiais Jupiterio ciklo metais, septintaisiais ciklo metais pasiekia viršūnę. Tai neretai gąsdina, o tuomet, kai bijome, norime bėgti – nuo santykių, neišsprendžiamų klausimų, nebaigtų darbų ir kitų dalykų, kurie verčia pasitikrinti savo santykius su aplinkiniais, parodo, kaip mokame bendradarbiauti. Kita vertus, šiais metais suprantame, kiek visokių dvasinių turtų turime, kiek įvairių emocijų išgyvename ir galime tiek pasitikėti savo jėgomis, kad jau įmanoma pakeisti ir savo socialinį statusą, pradėti gyventi drauge su kuo nors kitu.

TAIP PAT SKAITYKITE: Sielos kelionės už kūno ribų

Jei gyvenate VIII ciklo metus, jums yra 8, 20, 32, 44, 56, 68 metai.

Tai pokyčių ir transformacijos laikas, kada patikrinami mūsų prisirišimai, todėl labai svarbus tampa filosofinis požiūris į gyvenimą – „viskas praeina, taigi ir tai praeis“. Šie metai nė kiek ne mažiau susiję su bendradarbiavimu su kitais žmonėmis ir tarpusavio santykių patikrinimu. Jei praėjusiais ciklo metais sukūrėte šeimą arba pradėjote su kuo nors kartu gyventi, šie metai patikrins jūsų santykius, versdami jus transformuotis, „numirti“, kad kitaip, gerokai kokybiškiau galėtumėte toliau gyventi, todėl jei turite prisirišimų, dalykų ar ritualų, be kurių negalite gyventi, VIII ciklo metai būtinai norės juos atimti ir parodyti, kad galima ir kitaip. Taigi tai gali būti tiek didelės sėkmės, tiek didelių praradimų laikas – viskas priklausys nuo jūsų požiūrio.

IX ciklo metai eina, jei jums 9, 21, 33, 45, 57 ar 69 metai.

Jie susiję su idealais, savo pasaulėžiūros įtvirtinimu. Visas Jupiterio ciklas yra neatsiejamas, tad jei praėję metai klostėsi sėkmingai, šie taip pat bus geri, netgi gali padėti nemažai pasiekti. Šių metų energija skatins norą pradėti dalyvauti visuomeninių organizacijų veikloje ar imtis kokios nors savanoriškos veiklos, įsijungti į dvasinį ar kitokį judėjimą, imtis idėjinių ar visuomeninių darbų, o gal netgi išvykti į savo gyvenimo kelionę.

X ciklo metai atitinka 10, 22, 34, 46, 58, 70 jūsų gyvenimo metus.

Tai griežtos disciplinos ir taisyklių laikas. Sėkmė pasiekiama nelengvai, tačiau jei pavyks ko nors reikšmingo pasiekti, tai ilgam ir įvertinta ši sėkmė bus atitinkamai. Šiuo metu yra įtvirtinama viskas, ko buvo siekta visą ciklą, tad tikėtina ir nauja kryptis ar koks nors reikšmingesnis posūkis gyvenime. Gerai būtų įvertinti tai, kas padaryta ir priimti su tuo susijusį sprendimą. Kurti tokius ryšius su pasauliu, kokie atitinka jūsų asmeninius principus ir jiems nenuolaidžiauti.

Jei jums yra 11, 23, 35, 47, 59, 71 metai, gyvenate XI Jupiterio ciklo metus.

Jie susiję su ateities perspektyvomis, tikslų keitimu, o jų realizaciją gali nemažai paveikti atsitiktiniai dalykai ar kiti žmonės, pavyzdžiui, jūsų draugai. Taigi, jei X ciklo metais jums kilo kokių nors minčių, ko galėtumėte imtis, šiais metais neliksite vieni – jūsų idėją pavyks įgyvendinti į pagalbą pasitelkus kitus asmenis, draugus, pažįstamus, visuomenines organizacijas. Kita vertus, labai svarbus sveikas protas, kad objektyviai ir ramiai galėtumėte nuspręsti, ko jums reikia ar reikia ir panašiai.

XII ciklo metai eina, jei jums 12, 24, 3, 48, 60 ar 72 metai.

Jie susiję su viso ciklo apibendrinimu, tad turėtų būti ramūs. Šiais metais geriau neatkreipti į save nereikalingo dėmesio, o savo problemas spręsti tyliai, ramiai ir apgalvotai. Nereikėtų pradėti kokių nors iš esmės naujų darbų, imtis naujos veiklos, geriau pabaigti tai, ką esate pradėję, o jei labai norisi ką nors svarbaus gyvenime pakeisti, pirma viską labai gerai apgalvokite, suplanuokite, palaukite I ciklo metų, o tada su nauja energija imkitės naujų darbų.

Ji24.lt

Naujausi straipsniai