Edukacinės programos – kūrybiškumo, vertybinių nuostatų ir gebėjimų ugdymas

Vaikai/ Asociatyvi nuotr.
Sandra Vainilavičiūtė
Šaltinis: Žmonės
AA

Nuo 2019 m. visiems Lietuvos moksleiviams iš valstybės biudžeto skiriama 15 eurų – taip mokiniams suteikiama galimybė dalyvauti įvairiuose kultūriniuose renginiuose ir edukaciniuose užsiėmimuose. Apie edukacines programas ir jų naudą mokiniams kalbamės su Vilniaus Gabijos gimnazijos mokytoja eksperte Kaze Startiene.

Ar dažnai su vaikais išbandote naujas edukacines programas?

Taip, dažnai. Apgalvoju, kokią edukacinę programą pasirinkti, kaip pritaikysiu gautą informaciją ugdymo procese, kokias kūrybines užduotis atliks mokiniai. Paskutinės edukacinės pamokos, kuriose dalyvavo mokiniai: „Knygos anatomija“, „Bitės“, „Šaukšto Šmaukšto stalo akademija“, „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilys“ ir kt.

Kuo vaikams naudingos edukacinės programos? Ką jos suteikia?

Edukacinės pamokos padeda pritaikyti ir pagilinti ar praplėsti mokinių jau turimas žinias, sužinoti naują informaciją. Dalyvaujant edukacinėse programose ugdoma pažinimo, mokėjimo mokytis, kūrybiškumo ir kt. kompetencijos. Mokiniai tyrinėja, susipažįsta su medžiagų savybėmis, atlikdami užduotis grupėse mokosi bendrauti, ugdo vertybines nuostatas. Taigi, edukacinės programos suteikia naujų žinių, atradimų, pažinimo džiaugsmą, norą kurti.

Ar esate pastebėjusi konkrečių pokyčių mokinių elgsenoje, atsiradusių po dalyvavimo edukacinėse programose?

Taip, žinoma, pastebėjau, nes vaikai įgytus gebėjimus, žinias taiko kasdieninėje, praktinėje veikloje.

Ar šiuo metu pakankama edukacinių programų pasiūla?

Manau, kad šiuo metu trūksta edukacinių programų gamtamoksliniams tyrimams atlikti.

Ar vaikai noriai dalyvauja edukacinėse pamokose? Kokie būna jų įspūdžiai?

Mokiniai labai laukia edukacinių programų. Paskui tarpusavyje jie dalijasi įspūdžiais, komunikuoja vienas su kitu, pasakoja šeimos nariams, net namuose tęsia pradėtą veiklą.

Su mokiniais esate dalyvavę įvairiose edukacinėse programose. Kaip jas vertinate? Ar edukacinės programos patenkina jūsų, kaip mokytojos ekspertės, lūkesčius?

Edukacines programas, kuriose dalyvavome su mokiniais, vertinu labai gerai, nes jose buvo taikomi aktyvūs mokymosi metodai. Tai mokymasis už mokyklos ribų, kitoje aplinkoje.

Kokia jūsų nuomonė apie Kultūros pasą, moksleiviams suteikiantį galimybę dalyvauti kultūrinėse ir lavinamosiose programose, finansuojamose valstybės lėšomis?

Džiaugiuosi, kad atsirado galimybė pasinaudoti Kultūros pasu, moksleiviams lankytis nemokamose edukacinėse pamokose. Labai svarbu, kad edukacinės pamokos atitiktų ugdymo turinį, padėtų įgyvendinti ugdymo uždavinius. Svarbu, kad edukacinėse programose būtų tinkamas žinių ir jų praktinio pritaikymo santykis, kad mokiniai reflektuotų, apmąstytų edukacinę pamoką: ko išmoko, kur pritaikys įgytas žinias ir gebėjimus, kokius klausimus dar reikėtų išsiaiškinti. Svarbu, kad pats mokinys save įvertintų.

Skaitykite daugiau