Neringa Šiaudikytė apsilankė senelių globos namuose

+15